Tại sao camera hành trình lại cần Parking Mode?

parking mode

Parking Mode giúp camera hành trình tiếp tục ghi ngay cả khi xe đang đỗ hoặc tắt máy. Đây là tính năng vô cùng hữu ích bạn sẽ cần đến trong quá trình sử dụng!