Wellis Air – Shopping không lo COVID!

Máy diệt khuẩn Wellis Air

Máy diệt khuẩn Wellis Air cho cửa hàng giứa ngăn ngừa COVID-19 đến 91,75%. Giúp bảo vệ khách hàng và nhân viên hiệu quả trong mùa dịch.